język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


7035 Ostrowy Wąskotorowe - Ozorków Centralny
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie  
0.1po+mij123Ostrowy Wąskotorowe
0.9po+ład120 Ostrowy Cukrownia
1.8po123Ostrowy Osada
3.2po127Wołodrza
4.6po124Perna
6.3po125Pomarzany
7.4po127Krośniewice Błonie
8.4po+ład124 Krośniewice7043  
9.2po120Krośniewice Polna
13.7po+ład120 Krzewie Wąskotorowe
15.1po+ład124Miłonice
18.3po129Ogrodzona
20.1po134Jarochów
21.3po+ład140Walew
22.4po149Daszyna
24.8po+ład127Jabłonna Łęczycka
27.1po+ład130Koryta
28.3po122Garbalin
29.4po116Chrząstówek
31.8po107Topola
34.0po111Łęczyca Targ
34.4sth112Łęczyca Wąskotorowa
36.2po+ład111Borki Łęczyckie
39.2posł114Sierpów Osłonny
40.0po+ład114Sierpów Wąskotorowy
44.1po+ład129Wróblew Łęczycki
45.5posł132Bugaj
45.6st132Ozorków Wąskotorowy
48.2po132Ozorków Miasto
48.9st132Ozorków Centralmy

Tabele w sieciowych rozkładach jazdy pociągów:
Data od
Data do
Numer i nazwa tabeli
1944.07.03
1945.09.24
141k Kranzwerder Schmalspurbahnhof - Brunnstadt Ost
1946.07.14
1947.05.03
120 Krośniewice Miasto - Ozorków Miasto
1946.07.14
1947.05.03
121 Krośniewice Wąskotorowe - Krośniewice Miasto


Tę stronę ostatnio aktualizowano 2015.08.20 o 21:37

Legenda
Oznaczenia:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- tunel kolejowy
- miejsce historyczne
- węzeł lub odejście torów
- ex węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
- ex stacja styczna (powiązana)
- plan schematyczny stacji

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Obiekty: (kolor ikony)
istniejące - czynne, istniejące - nieczynne, istniejące - nieprzejezdne, nieistniejące - rozebrane

Kilometraż:
kursywa kilometr przybliżony (dokładność do 10 metrów)
podkreślony kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania (w okresie istnienia posterunku obowiązywał inny niż obecnie kilometraż)


Oznaczenia literowe państw:
AT - Austria
BY - Białoruś
CZ - Czechy
DE - Niemcy
LT - Litwa
PL - Polska
RU - Związek Sowiecki
SK - Słowacja
UA - Ukraina
Rodzaj punktu:
b/dbrak danych
bszbocznica szlakowa
dgpdawna granica państwa
gpgranica państwa
gr.gruntugranica gruntu
gwgranica województwa
kopszyb kopalni
ktkoniec toru
linkkierunek linii
ładładownia
mhmiejsce historyczne
mijmijanka
mij+ładmijanka+ładownia
mij+podgmijanka+posterunek odgałęźny
p.przeład.punkt przeładunkowy
pbposterunek bocznicowy
peposterunek odstępowy
pe+ładpost.odstępowy+ładownia
pe+posłposterunek odstępowy+posterunek osłonny
poprzystanek osobowy
po+bszprzystanek osobowy+bocznica szlakowa
po+ładprzystanek osobowy+ładownia
po+mijprzystanek osobowy+mijanka
po+mij+ładprzystanek osobowy+mijanka+ładownia
po+pbprzystanek osobowy+post.bocznicowy
po+pb+ładprzystanek osobowy+post.bocznicowy+ładownia
po+peprzystanek osobowy+post.odstępowy
po+pe+ładprzystanek osobowy+post.odstępowy+ładownia
po+podgprzystanek osobowy+post.odgałęźny
po+podg+ładprzystanek osobowy+post.odgałęźny+ładownia
po+podg+mijprzystanek osobowy+post.odgałęźny+mijanka
po+podtprzystanek osobowy+post.odgałęźny
po+podt+ładprzystanek osobowy+post.odgałęźny+ładownia
po+sttprzystanek osobowy+stacja towarowa
podgposterunek odgałęźny
podg+ładposterunek odgałęźny+ładownia
podg+mijposterunek odgałęźny+mijanka
podtposterunek odgałęźny
podt+ładposterunek odgałęźny+ładownia
podt+pbpost.odgałęźny+post.bocznicowy
posłposterunek osłonny
posł+ładposterunek osłonny+ładownia
psprzystanek służbowy
ptfpunkt taryfowy
pzposterunek zwrotniczy
rozjrozjazd
ststacja
sthstacja handlowa
sttstacja towarowa
stzstacja zakładowa
tuneltunel
zkzmiana kilometrowania
zpzbiornik podsadzkowy
zzstyk systemów zasilania

ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 20 (5766352 / 7865 / 9668 / 1364 / 4227.53)