język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Bugaj
posterunek osłonny (posł)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

45.5
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • PKP
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdewastowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.06.07 o 18:38
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 20 (5766348 / 7865 / 9664 / 1364 / 4227.53)