język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Pilica
posterunek odgałęźny (podt)
/punkt zdalnie sterowany z posterunku: Strzałki/
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

67.05
skrót telegraficzny: Pl
Posterunki ruchu: PL (zs-St)
Otwarcie, kolej pierwotna:
2014.12 • PKP
Data zamknięcia:
2015.11.29
Data likwidacji:
2015.11.29
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Posterunek powstał w celu ograniczenia utrudnień w ruchu kolejowym wywołanych remontem mostu na Pilicy oraz kilku pobliskich wiaduktów i przepustów. Remonty tych obiektów kumulują się na około 10-kilometrowym fragmencie Centralnej Magistrali Kolejowej.
W pierwszym etapie do 2015.05.31 ruch pomiędzy Pilicą a Strzałkami odbywał się po torze nr 2. Od 2015.06.01 po przebudowie układu torowego ruch odbywał się po torze nr 1. Po zakończeniu robót na moście nad Pilicą posterunek został zlikwidowany.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2015.12.24 o 15:40
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 20 (5766368 / 7865 / 9684 / 1364 / 4227.54)