język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Wilkoszewice
przystanek osobowy (po)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

162.52
Zmiany nazw punktu: Wilkoszewice 1953-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1953.05.17 • PKP
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2015.11.01 o 19:00
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 20 (5766354 / 7865 / 9670 / 1364 / 4227.53)