język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Dionizów
posterunek odgałęźny (podg)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

173.65

2.04

3.30
skrót telegraficzny: Do
Otwarcie, kolej pierwotna:
1937.12.15 • PKP
Dyrekcja do 1939 roku:
warszawska
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2014.08.06 o 18:57
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 22 (5766447 / 7865 / 9763 / 1364 / 4227.60)