język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Skierniewice
stacja (st)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

65.93

0.00

0.00

1.62
skrót telegraficzny: Sk
Posterunki ruchu: Sk1Sk2SkASkRSk3Sk11P11SkB • LCS Sk • P12
Zmiany nazw punktu: Skierniewice 1845-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1845.10.01 • WWŻD
Dyrekcja do 1939 roku:
warszawska
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
adaptowana do innych celów
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, zdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
3 / 4       dawniej:    2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
czynne
Z kronikarskiego obowiązku:
Na tyłach parowozowni, tuż za przybudówką łowicką, nakręcono ujęcie do serialu "Czas Honoru" pokazujące wydobywanie archiwum Armii Krajowej. Ujęcie wykorzystano w odcinku nr 62 "Wróg czy sojusznik". Niestety zasobniki były puste, gdyż jak dowiadujemy się z dalszej części tego odcinka, archiwum zabrał stamtąd filmowy Lars Reiner (Piotr Adamczyk) szef gestapo w Warszawie.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.06.16 o 19:22
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 20 (5766419 / 7865 / 9735 / 1364 / 4227.58)